Inici 2017-07-21T12:53:33+00:00

GARANTIES PER
A LA DEMOCRÀCIA

Per un referèndum legal, efectiu i vinculant

AGENDA

Clica aquí per saber quan visitarem el teu municipi

Veure esdeveniments

1.

Una llei per garantir el Referèndum d’Autodeterminació

En les pròximes setmanes, el Parlament impulsarà una llei que serà la base de totes les garanties jurídiques per fer el Referèndum.

LLEGIU-NE MÉS

La Llei del Referèndum d’Autodeterminació s’empara en la legalitat internacional. Un cop aprovada aquesta llei, el Govern de la Generalitat convocarà el Referèndum amb totes les garanties. Consulteu el document complet de la Llei fent clic aquí.

2.

Votarem com ho hem fet sempre

El Referèndum de l’1 d’octubre té les mateixes garanties democràtiques que la resta de processos electorals que s’han fet a Catalunya en els últims 30 anys.

LLEGIU-NE MÉS

El Referèndum s’organitzarà de la mateixa manera que totes les jornades electorals que s’han fet a Catalunya des de la restauració de la democràcia. Amb els mateixos drets, la mateixa normalitat i les mateixes garanties.

La campanya electoral durarà 15 dies. Com en tots els processos electorals, podran participar-hi tots els partits polítics i organitzacions socials interessades a prendre part del procés del Referèndum.

3.

Un vot vinculant, com en totes les eleccions i referèndums

El resultat del Referèndum serà vinculant i tindrà un efecte immediat, que serà aplicat pel Parlament de Catalunya.

LLEGIU-NE MÉS

Com en qualsevol procés electoral, el vot del dia 1 d’octubre serà vinculant. L’opció que tingui més vots en serà la guanyadora.

Si l’opció més votada és el sí, el Parlament de Catalunya es compromet a proclamar immediatament la independència i a garantir la transitorietat jurídica fins a l’aprovació de la nova Constitució catalana, mitjançant la Llei fundacional i de transitorietat, que entraria en vigor automàticament en cas de victòria del sí.

Si l’1 d’octubre guanya el no, el Govern de la Generalitat es compromet a convocar eleccions autonòmiques de manera immediata.

4.

Col·legis. Paperetes. Urnes. Un vot normal

La Llei del Referèndum d’Autodeterminació regularà tots els aspectes vinculats a la votació de l’1 d’octubre, des dels punts de votació fins a la constitució de les meses electorals.

LLEGIU-NE MÉS

Com en qualsevol altre procés electoral, l’1 d’octubre hi ha haurà urnes i paperetes, i podran votar els majors de 18 anys. De la mateixa manera, les meses dels col·legis electorals es constituiran com s’ha fet sempre, és a dir, amb presidents i vocals designats per sorteig. Els membres escollits rebran una notificació personal. Només es podrà emprar el vot anticipat per correu en el cas dels catalans residents a l’exterior.

Pel que fa als catalans i catalanes residents a l’estranger, podran votar, com a totes les eleccions, sempre que formin part del Censo de Españoles Residentes Ausentes i que estiguin inscrits al registre que el Departament d’Exteriors té habilitat per relacionar-se amb els catalans que viuen arreu del món. El vot es farà efectiu mitjançant un correu que s’adreçarà a les 11 oficines que té el Govern l’exterior.

5.

Votarem a les escoles i locals de sempre

La Llei preveu que els ajuntaments cedeixin els locals de la seva titularitat que habitualment es fan servir com a col·legis electorals a les eleccions.

LLEGIU-NE MÉS

El Govern de la Generalitat convocarà el Referèndum, n’assumirà tota la part logística i assegurarà que la jornada electoral es desenvolupi amb plena normalitat democràtica: garantirà el cens, l’obertura dels col·legis electorals i la recollida dels resultats.

Els ajuntaments cediran els locals que són de la seva titularitat i que habitualment es fan servir com a col·legis electorals a les eleccions al Parlament de Catalunya. Allà on no arribin els governs locals, la Generalitat garantirà que tots els ciutadans puguin exercir el seu dret a vot.

6.

Els treballadors públics, emparats per la Llei

La Llei del Referèndum empara els treballadors públics que hi col·laborin, siguin funcionaris o no.

LLEGIU-NE MÉS

A totes les eleccions dels darrers 30 anys, els treballadors públics hi han participat de forma voluntària. Aquest cop, per tant, també serà així. Tots els treballadors que col·laborin en el referèndum -funcionaris o no- estaran emparats per la Llei del Referèndum i, per tant, no infringiran cap llei.

La llei electoral no preveu la utilització de treballadors públics en l’organització de les jornades electorals. Els representants de l’Administració seran els encarregats de la logística de la jornada electoral, és a dir, de confirmar l’obertura dels locals, de supervisar la configuració de les meses, de recollir les dades relatives a la participació electoral o de transmetre la informació dels resultats al Centre de Recollida de Dades.

La Generalitat no obligarà ningú a exercir aquest paper. S’obrirà una borsa i el Govern acreditarà els agents electorals necessaris, que cobraran una retribució econòmica per les hores de feina, com es fa sempre.

Finalment, els Mossos d’Esquadra i les policies locals garantiran la normalitat democràtica de la jornada electoral.

7.

Tots els majors de 18 anys seran al cens per tenir dret a vot

L’Administració electoral del Govern català impulsarà un cens que permeti a tots els catalans i catalanes exercir el dret a vot.

LLEGIU-NE MÉS

Durant el procés electoral, com sempre, els ciutadans rebran la targeta censal per tal que hi puguin participar amb la màxima normalitat. El cens es fa a partir de les dades de la població de Catalunya, unes dades que elabora l’Oficina del Cens Electoral i que la Generalitat té a l’abast.

Per tant, són cridades a votar les persones que tinguin dret a vot a les eleccions al Parlament de Catalunya i que estiguin inscrites al cens elaborat per l’Oficina del Cens Electoral de Catalunya.

8.

Les dues úniques novetats:
la primera, la Sindicatura Electoral

La Sindicatura Electoral serà l’organisme independent i imparcial que garantirà la transparència i l’objectivitat del procés electoral i s’encarregarà de validar-lo.

LLEGIU-NE MÉS

La Llei del Referèndum que permet convocar la jornada electoral de l’1 d’octubre impulsa la Sindicatura Electoral, l’organisme que substitueix la tradicional Junta Electoral.

La Sindicatura Electoral, nomenada pel Parlament de Catalunya, estarà formada per juristes i politòlegs experts en processos electorals. Serà imparcial i independent del poder executiu, i serà l’òrgan més important de direcció i validació del Referèndum.

9.

La segona novetat: garanties de validació internacionals

Es constituirà una Missió Internacional de Garanties que validarà que el Referèndum tingui els màxims estàndards de qualitat. Comptarà amb la presència de prestigiosos juristes i tècnics d’arreu del món.

LLEGIU-NE MÉS

La Missió Internacional farà el seguiment del procés del Referèndum i supervisarà que tingui els màxims estàndards de qualitat. La Missió estarà integrada per experts en diversos àmbits, des de juristes i politòlegs especialistes en processos electorals fins a observadors del seguiment periodístic.

Aquesta Missió Internacional, comptarà també amb observadors qualificats d’arreu del món, que validaran sobre el terreny la qualitat democràtica el dia del Referèndum.

10.

I la darrera diferència: un estat al davant que té por de la democràcia i que vol impedir el Referèndum

La Llei del Referèndum s’empara en la legalitat internacional vigent al voltant del dret a l’autodeterminació.

LLEGIU-NE MÉS

La manca de tradició democràtica de l’Estat espanyol fa que vulgui impedir la votació del dia 1 d’octubre. Tot i això, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya es comprometen a fer complir la Llei del Referèndum amb tots els mitjans que tinguin a l’abast, i a defensar amb la màxima audàcia i amb tots els recursos una llei que surt d’un parlament legítim, legalment constituït i avalat per la participació electoral més alta de la història de Catalunya.

11.

Aclarir tots els dubtes, escoltar tothom

Una campanya que té l’objectiu d’aclarir tots els dubtes sobre el referèndum del dia 1 d’octubre i escoltar tothom.

LLEGIU-NE MÉS

També s’organitzaran actes informatius a més de 200 ciutats i pobles del país per explicar tota la informació necessària sobre aquesta convocatòria electoral. Es vol escoltar tothom. És per això que en tots i cadascun d’aquests actes es recolliran aportacions i propostes de millora.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

VOLS FER ALGUNA PREGUNTA?


Limitat a 140 caracters